Izjava o privatnosti

Važno

O zaštiti Vaših osobnih podataka koje prosljeđujete putem ove web stranice brine vlasnik iste, Poliklinika Petković d.o.o. za zdravstvenu djelatnost (dalje u tekstu Poliklinika Petković).

O zaštiti Vaših podataka koje ste pružili u Poliklinici Petković, uključujući Vaše zdravstvene podatke i medicinsku dokumentaciju brine osoblje klinike, odnosno osoba zadužena za obradu i pohranu Vaših osobnih podataka. 

Ukoliko imate manje od 16 godina molimo Vas da ne koristite ovu web stranicu bez prisutstva i odobrenja zakonski odgovorne osobe, odnosno roditelja ili skrbnika. 

Prihvaćanje uvjeta

Korištenjem web stranice slažete se sa svim navedenim u ovoj Izjavi o privatnosti. Prije korištenja web stranice predlažemo da pažljivo pročitate sve navedeno i propisano ovom Izjavom.

Zaštita i korištenje osobnih podataka

Svi korisnici ove web stranice www.poliklinika-petkovic.hr čiji identitet možemo utvrditi imaju pravo na zaštitu svojih osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom bez obzira na nacionalnost i/ili boravište.

Svi osobni podatci, uključujući podatke o zdravlju isključivo se koriste u svrhu lakše dostupnosti usluga i pružanja potrebnih informacija korisniku o klinici, odnosno usluzi koju pruža kako bi ista bila što kvalitetnija.

Svi osobni podatci koje ste pružili direktno u klinici unose se u sustav pohrane i za iste je odgovorna Poliklinika Petković. 

Poliklinika Petković odgovara isključivo za podatke proslijeđene putem ove web stranice i standardizirane forme. Poliklinika Petković nije odgovorna za niti jedan osobni podatak koji prosljeđujete i/ili pružate na bilo koji drugi način bilo kojoj trećoj strani.

Korisnici usluga Poliklinike Petković suglasni su da se njihovi osobni podatci (ime i prezime, datum rođenja, adresa, telefonski broj, e-mail) mogu proslijediti trećoj strani u svrhu korištenja dodatnih usluga u organizaciji klinike (smještaj, prijevoz).

Poliklinika Petković nije odgovorna za Vaše osobne podatke koje ste pružili trećim stranama putem web stranice kao ni za osobne podatke koji su otuđeni slučajnim događajima koji nisu u našoj kontroli , nezakonitim ili zlonamjernim radnjama drugih pojedinaca, treće strane a koje ugrožavaju integritet, dostupnost, autentičnost i/ili povjerljivost Vaših osobnih podataka. Iste nisu odgovorne za moguću nanijetu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu nastalu iz navedenih razloga, odnosno radnji.

Poliklinika Petković koristi odgovarajuće zaštitne mjere kako bi zaštitila podatke koje šaljete putem web stranice.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Vaši osobni podatci se prikupljaju dobrovoljno, na osnovu Vaše privole putem standardizirane forme na web stranici ili nekim drugim putem a kojim se može utvrditi Vaš identitet.

Vaši podatci se prikupljaju i obrađuju nakon Vaše privole. Privolom se smatra kada korisnik stranice pošalje upit, odnosno popuni formu na web stranici u koju unosi svoje osobne podatke. Time se smatra da je korisnik stranice dobrovoljno pružio svoje podatke, da razumije i slaže se sa svim točkama ove Izjave o privatnosti.

Označavanje polja kvačicom jasan je dobrovoljan pristanak korisnika na pružanje, dostupnost, obradu i prosljeđivanje osobnih podataka u navedene svrhe u skladu s ovom Izjavom.

Osobni podatci korisnika web stranice prikupljeni su putem digitalnih platformi, obrađuju se automatiziranim sredstvima i pohranjuju se u sustav za pohranu podataka. Isti su dostupni trećoj strani, odnosno partnerskoj firmi u svrhu poboljšanja usluga web stranice, marketinga, promocije te istraživačke i/ili statističke svrhe.

Svi Vaši osobni podatci vezani uz zdravlje koje dajete u klinici biti će obrađeni od voditelja obrade podataka. Isti će biti pohranjeni u svrhu pružanja najbolje moguće zdravstvene usluge. Podatci o korisniku uključuju ime i prezime, kontaktne podatke, podatke o povijesti bolesti, terapiji i zahvatima kao i dodatne usluge koje su u organizaciji klinike. Osim navedenog Poliklinika Petković vodi evidenciju o svim telefonskim pozivima i e-mailovima u svrhu komunikacije s korisnikom.

Upotreba kolačića (cookies) 

Na web stranici omogućili smo opciju prihvaćanja kolačića. Korisnici web stranice koji prihvate kolačiće omogućuju pristup nekim osobnim podatcima kao što su ime i prezime, e-mail, adresa. Prihvaćanjem kolačića računalo pamti sadržaj koji pretražujete i omogućuje korisniku lakšu pretragu i dostupnost željenog sadržaja. Kolačiće možete isključiti u svakom trenutku i ne mogu nanijeti nikakvu štetu Vašem računalu.

Pristup osobnim podatcima i vrijeme pohrane

Korisnici web stranice i usluga Poliklinike Petković u svakom trenutku imaju pravo na pristup svojim osobnim podatcima koji se obrađuju i/ili koji se nalaze u sustavu pohrane podataka uključujući sve informacije o svom zdravstvenom stanju i medicinskoj dokumentaciji.

Osobni podatci koje ste poslali putem web stranice Poliklinika PEtković čuva u sustavu pohrane podataka najmanje 2 godine u svrhu poboljšanja kvalitete poslovanja i usluga svojim korisnicima. 

Osobni podatci koje ste pružili u klinici, uključujući Vaše zdravstvene podatke i podatke koji su pohranjeni tijekom liječenja u Poliklinici Petković biti će sačuvani u sustavu pohrane podataka Poliklinike Petković na neograničeno vrijeme u svrhu sigurnog liječenja i najbolje zdravstvene zaštite pacijenta, odnosno korisnika usluge. Svi podatci koji se ne smatraju bitnim za korisnika usluge biti će izbrisani tijekom periodičnog ispitivanja koje se obavlja u Poliklinici Petković svakih godinu dana. 

Svi podatci koje ste pružili putem web stranice pohranjeni su na serverima Poliklinike Petković.

Povlačenje i brisanje osobnih podataka

Korisnici web stranice i usluga Poliklinike Petković u svakom trenutku imaju pravo na brisanje svojih osobnih podataka iz sustava za pohranu podataka Poliklinike Petković.

Ukoliko želite da izbrišemo Vaše osobne podatke molimo Vas da pošaljete pismeni zahtjev na službenu mail adresu Poliklinike Petković www.poliklinika-petkovic.hr. O brisanju Vaših osobnih podataka obavijestiti ćemo Vas pismenim putem na e-mail adresu sa koje ste poslali zahtjev u roku 3 dana od primitka istog.

Povlačenje privole o korištenju, obradi i pohrani Vaših osobnih podataka ne utječe na zakonitost istih radnji prije podnošenja, odnosno primitka Vašeg zahtjeva za brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas.

Izmjene i dopune

Poliklinika Petković zadržava pravo, bez prethodne obavijesti na izmjenu i dopunu ove Izjave o privatnosti.