Invisalign

Proziran gotovo nevidljiv aparatić,  Invisalign® potpuno je nov način pomicanja zubi u ortodonciji. 

Stalna želja da sebe predstavimo u najboljem svjetlu kao i moderan, užurban način života, doveo je do nastanka Invisaligna®, kao inovativnog ortodontskog sustava u kojem su sve mane tradicionalnih aparatića poboljšane, a našim pacijentima omogućena lakša i udobnija nosivost, uspješnija predvidivost terapije te bolja estetika.

Invisalign® je idealna zamjena za tradicionalan fiksni aparatić, napravljen je posebno za svakoga pacijenta prema planu terapije sukladno njegovoj anomaliji koju je potrebno riješiti. 

Invisalign® aparatić je namijenjen svim dobnim skupinama kako odraslima tako i djeci, jedini preduvjet je da su svi zubi prije ulaska u ortodontsku terapiju zdravi odnosno da su svi karijesi sanirani kao i zubno meso koje ne smije biti pod upalom.

Terapija Invisalignom® je relativno ugodna, iako u nekim trenutcima sami pomaci zuba mogu biti blago bolni. 

Za razliku od klasične ortodoncije, nema zatezanja žica te je samim time i smanjena mogućnost boli i prilagodbe na nove žice i bravice. 

Nema oštećenja zubnog mesa, a i održavanje oralne higijene je puno jednostavnije jer se udlage jednostavno skinu prilikom pranja zuba.

Ovisno o kompleksnosti slučaja, pacijenti dobiju točan broj udlaga koje se zamjenjuju novim setom udlaga svakih 7 do 14 dana. 

Tako se zubi, izmjenom jedne udlage za drugom svakih 7-14 dana, pomiču polako prema željenom položaju. Udlage su izrazito udobne, mekane i potpuno prozirne, izrađene su od višeslojnog SmartTrack materijala i pomoću SmartForce tehnologije pomiču zube u vertikalnom i horizontalnom smjeru. 

Udlage imaju utore, kukice i različite potpore kako bi konačan rezultat bio što predvidljiviji.

Na zube se često, ako je u planu terapije tako predviđeno, lijepe male točkice u boji zuba (eng. attachment) koje služe kako bi udlage što bolje prionule uz zube, ali i kao dodatna sila za pomicanje zuba.

Bitno je naglasiti, kako se udlage moraju nositi minimalno 20-22 sata dnevno, a izrazito lako se skidaju samo za vrijeme jela i tijekom pranja zuba.

Preporuka je da se tijekom nošenja Invisalign® aparatića ne puši, ne konzumira obojena hrana te izrazito vrući napitci. 

Čišćenje udlaga je vrlo jednostavno, dovoljno ih je lagano oprati četkicom za zube i isprati pod vodom.

Odabir Invisalign® terapije, nije mali korak kako vremenski tako i financijski te je stoga bitno dobro se informirati te dobiti adekvatan plan terapije. Nakon detaljnog prvog pregleda i razgovora u našoj Poliklinici, mi ćemo Vam reći je li terapija Invisalign® zaista dobro rješenje za Vaš slučaj.

Pregled i konzultacije

Otisak

Predaja udlaga

5 mjeseci - 1,5 godina