Uvjeti korištenja

Web stranica www.poliklinika-petkovic.hr (u daljnjem tekstu web stranica) u vlasništvu je Poliklinike Petković d.o.o. za medicinske usluge (dalje u tekstu Poliklinika Petković), Lašćinska cesta 97, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 56037890284.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom navedenom odredbom u ovim Uvjetima korištenja molimo Vas da odmah napustite web stranicu i više je ne koristite.

Web stranica služi za pružanje informacija o zdravstvenim uslugama koje pruža Poliklinika Petković, Lašćinska cesta 97, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Sve informacije na web stranici isključivo su informativnog karaktera, uključujući informacije o terapiji, zahvatima, rokovima, akcijama i cijenama zdravstvenih usluga. Iste ne služe kao jamstva te ne uvjetuju nikakvu obvezu spram korisnika web stranice.

Sve informacije o uslugama i sve poveznice na web stranici stoje u svrhu pružanja što bolje usluge korisniku. 

Poliklinika Petković sve zdravstvene usluge objavljene na web stranici pruža u svoje ime i za svoj račun. 

Sva komunikacija između korisnika web stranice i Poliklinike Petković koja se odvija putem telefona i/ili e-maila, uključujući proslijeđene ponude sa planom terapije i cijenama isključivo su informativnog karaktera i temelje se na informacijama koje je korisnik dobrovoljno proslijedio Poliklinici Petković.

Informacije o zdravstvenim uslugama, uključujući komunikaciju između korisnika i Poliklinike Petković telefonom ili e-mailom ne mogu zamijeniti pregled, dijagnozu i/ili zdravstveni savjet liječnika Poliklinike Petković. Točnu dijagnozu i plan terapije možete dobiti u Poliklinici Petković od strane liječnika kada isti ima uvid u točno zdravstveno stanje pacijenta.

Sav sadržaj i dizajn web stranice intelektualno je vlasništvo i ne može se koristiti bez prethodne pismene suglasnosti Poliklinike Petković.

Web stranica, uključujući Uvijete korištenja podložni su promjenama po vlastitom nahođenju, bez prethodne usmene i/ili pismene obavijesti.

Odricanje od odgovornosti

Poliklinika Petković odriče se svake odgovornosti za moguće nastale greške i/ili netočne informacije na web stranici kao i za nedostupnost iste te nije odgovorna za bilo kakvu moguću nastalu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu nanesenu korisniku korištenjem web stranice. 

Poliklinika Petković nije odgovorna za poveznice (linkove) trećih strana koje možete posjetiti sa ove web stranice te nije odgovorna za bilo kakvu materijalnu i/ili nematerijalnu moguću nastalu štetu korisniku korištenjem, odnosno pristupanjem istim.